Logo HACCP Bakošovś

Poradenská činnosť pre hygienu a HACCP
ŠKOLENIA

Pôsobnosť v celej SR

Profesionálne preškoľovanie zamestnancov v oblasti hygieny

Jedným z faktorov pre správne fungovanie činností v prevádzke stravovacieho zariadenia, je pravidelné preškoľovanie zamestnancov v oblasti hygieny, ktoré ukladá i zákon č.152/1995 Z.z. o potravinách. A to hlavne u nových zamestnancov pri nástupe na pracovisko, kde sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, ale i u služobne zavedených zamestnancov, pre obnovenie vedomostí a vzdelávanie v oblasti novej legislatívy.

O mne

ŠKOLENIE: Obnovenie vedomostí v hygiene potravín a HACCP

Toto školenie ponúkam pre firmy a školy. Doteraz počet preškolených zamestnancov ŠJ v roku 2023 presiahol 500 účastníkov. Na školenia nechodím rada, ale toto bolo školenie, na ktorom som sa nenudila a 3,5 hodiny uplynulo neuveriteľne rýchlo, bolo to zaujímavé a k veci ..... to povedali po mojom školení.

Prečo by ste mali absolvovať moje školenie?

Príprava pre získanie osvedčenia na výkon epidemiologicky závažných činností – skúška na príslušnom RÚVZ Aby ste to správne pochopili, ja som AUTOŠKOLA a RÚVZ sú policajti. To znamená, že ja nemôžem vydať „vodičský preukaz“ = osvedčenie z RÚVZ pre prácu v epid. Riziku. Ja Vás len vyškolím. Ďakujem za pochopenie!

Výhody môjho školenia

Prídte si zažiť celkom iné školenie, aké ste doposiaľ absolvovali.

U mňa neexistuje, že TO sa nedá.

Ja Vám ukážem spôsob a cestu, a je na Vás ako s tým naložíte.

Aby ste mohli pracovať v potravinárstve pri výrobe potravín alebo pri výrobe pokrmov v zariadení spoločného stravovania musíte mať odbornú spôsobilosť. Keď na to nemáte absolvované vzdelanie v škole a teda neviete predložiť príslušný doklad o vzdelaní, je potrebné si odbornú spôsbilosť doplniť tzv. OSVEDČENÍM, nesprávne nazvanom hygienické minimum. A teda si vyberiete DOBROVOĽNE, že sa to chcete niekde naučiť. Môžete aj doma, ale prosím nežiadajte odo mňa, aby som Vám poskytla materiály. Ďakujem. Môžete sa teda prihlásiť na školenie:

Kontakt

Loading...