Logo HACCP Bakošovś

PORADENSKÁ ČINNOSŤ PRE HYGIENU A HACCP
ŠKOLSTVO

Pôsobnosť v celej SR

Poradenstvo pre Školy a HACCP pre Školské jedálne

O mne

Prajem dobrý deň, dovoľte, aby som Vám priblížila svoju spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je KOMPLEXNÁ PORADENSKÁ ČINNOSŤ pre HYGIENU a HACCP Pôsobnosť v celej SR

Volám sa Martina Bakošová a mám 20 ročné skúsenosti v oblasti hygieny potravín a vzdelávania zamestnancov v danej problematike. Keďže som pracovala ako vedúca oddelenia Hygieny detí a mládeže na RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi a toho času pracujem ako externý hygienik vo verejnom sektore a školiteľ, chcem ponúknuť svoje skúsenosti z praxe a uľahčiť prácu v tak zložitej problematike.

Pre ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA ponúkam tieto služby:

 • Poradenská činnosť a vypracovanie prevadzkovych poriadkov pre školy a školské zariadenia: detské jasle, materské školy (aj súkromné), základné až vysoké školy a ich zariadenia spoločného stravovania – ŠJ, výdajné ŠJ, CVČ, ŠKD, ZUŠ, SCŠPP a pod.
 • Kontrola priestorov a pasport zariadenia
 • Vyškolím zamestnancov v oblasti hygieny detí a mládeže
 • Konzultačné činnosti

Pre ŠKOLSKÉ JEDÁLNE ponúkam tieto služby:

 • vzdelávanie v oblasti hygieny – školenia,
 • kontrolu vo Vašej školskej jedálni – môže byť spojená spolu so školením zamestnancov,
 • poradenská činnosť pri aktualizácii dokumentácie správnej výrobnej praxe (HACCP) a manažmente dokumentov – jej zavedenie na aktuálne podmienky v prevádzke,
 • konzultácie po absolvovanej kontrole zo strany príslušného RÚVZ, za účelom odstránenia zistených nedostatkov pri výkone ŠZD,
 • konzultačné činnosti návrhu projektovej dokumentácie v prípade realizácie zmien v prevádzke - rekonštrukcia priestorov alebo nové priestory,
 • zastupovanie pri komunikácii s RÚVZ v prípade oznámenia o začatí konania atď.,
 • a iné podľa Vašich požiadaviek.
V prípade záujmu o kontrolu, o školenie a iné činnosti, prosím zaslať objednávku na kontakty uvedené nižšie.
Cenová ponuka bude vypracovaná na základe konzultácie s prevádzkovateľom zariadenia podľa typu a veľkosti prevádzky. Dodotočné náklady budú vyfakturované v prípade ďalších požiadaviek prevádzkovateľa pri činnosti.

Kontakt

Kontaktný formulár slúži na objednanie služby.
V prípade záujmu vyplňte formulár nižšie alebo ma kontaktujte na telefónnom čísle +421 905 780 843

Loading...