Logo HACCP Bakošovś

Poradenská činnosť pre hygienu a HACCP
SÚKROMNÝ SEKTOR

Pôsobnosť v celej SR

Nová prevádzka

Plánovanie a schvaľovanie novej prevádzky (gastro a ubytovacie zariadenie).

Viac informácií ...

Zastupovanie

Zastupovanie a komunikácia s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (hygiena).

Viac informácií ...

HACCP

Dokumentácia HACCP, prevádzkové poriadky, zavádzanie postupov.


Viac informácií ...

Audit

Audit: externý s RÚVZ, interný.Viac informácií ...

Školenie

Školenia: odborná spôsobilosť, školenia zamestnancov k PP, HACCP a pod.


Viac informácií ...

Manažment dokumentov

Uzatvorenie roka – sumarizácia, archivácia dokumentov v zmysle zákona.

Viac informácií ...

O mne

O mne

Hlavnou činnosťou je poradenská činnosť v oblasti hygieny výživy a HACCP.

História spoločnosti a idea pre jej vznik v roku 2011 sa postupne rodili spolu s mojou odbornou praxou už od r. 2002.

Spomínam si na mnohých začínajúcich prevádzkovateľov a momenty, keď pociťovali neistotu pri administratívnom vybavení prevádzky a následne aj pri riešení problematiky vyhovujúcich hygienických podmienok. Určite aj mnohým z Vás chýbali odborné poradenské služby v oblasti hygieny, najmä pri častých zmenách v legislatíve a z toho vyplývajúcich činností, ktoré sú pod kontrolou štátnych orgánov na úseku ochrany zdravia.

Všetky tieto okolnosti ma viedli k hľadaniu možností využitia odborných znalostí, ktoré by efektívne pomohli prevádzkovateľom v riešení konkrétnych krokov. Dnes po takmer 10 ročnej činnosti sa ukázalo, že moje kroky viedli správnym smerom a predpoklady boli správne.

Verím, že Vás moja ponuka služieb osloví.

Nová prevádzka

Neváhajte a využite služby, založené na rokoch praxe v "hygiene" a nových nápadoch, ktoré Vám uľahčia prácu.

Pokiaľ:

  • máte málo času a neradi vybavujete veci na úradoch a administratívnu prácu,
  • vyberáte si priestory a potrebujete poradiť,
  • potrebujete vykonať rekonštrukciu už existujúcej prevádzky a usmerniť pri predkladaní požiadaviek projektantovi? Vyhnete sa tak kríženiu prevádzok a nedostatkom pri následnom výkone kontroly zo strany RÚVZ. Často sa s tým stretávam v už zrekonštruovaných prevádzkach a je obtiažne tam zavádzať správnu výrobnú a hygienickú prax,

Zastupovanie

  • Zastupovanie v písomnej alebo osobnej komunikácii na RÚVZ - pokiaľ máte málo času a neradi vybavujete veci na úradoch a administratívnu prácu.
  • Sprevádzanie a súčinnosť pri výkone obhliadky priestorov do prevádzky alebo audite zo strany RÚVZ.
  • Komunikácia s kontrolnými orgánmi v prípade záverov z úradnej kontroly: oznámenie o začatí konania, uloženie pokuty, vyjadrenie k záverom z kontroly a pod.

HACCP, prevádzkové poriadky, zavádzanie postupov

Mojou snahou je otvorená komunikácia a spolupráca s klientom aj po niekoľkých rokoch, tak ako už spolupracujem s niekoľkými prevádzkami (hotelmi, reštauráciami, výrobňami a pod.).


Dokumentáciu nerobím od stola, vždy uprednostňujem osobný kontakt a HACCP je vždy nastavený na reálny stav tak, že aj po rokoch je HACCP po jeho zavedení v prevádzke stabilné, dodržiavané a hlavne akceptované zo strany zamestnancov.

AUDIT v potravinárskej prevádzke

Neváhajte a využite služby, založené na rokoch praxe v "hygiene" a nových nápadoch, ktoré Vám uľahčia prácu.

Pokiaľ ste pred auditom a potrebujete pomôcť s prípravou podkladov pre RÚVZ a s prípravou prevádzky pred samotným výkonom auditu vo Vašej prevádzke.

Školenie a vzdelávanie

Pripravím Vás na skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon epidemiologicky závažných činností.

Vykonávam školenia zamestnancov k prevádzkovým poriadkom a HACCP a podobne podľa požiadaviek klienta.

Manažment dokumentov

Ponúkam Vám poradenstvo pri:

  • riadení dokumentov v prevádzke,
  • zabezpečení potrebných dokumentov od iných subjektov a dokladov od zamestnancov,
  • uloženie dokumentácie, ktoré je potrebné mať okamžite k dispozícii na prevádzke pri úradnej kontrole,
  • uzatvorenie roka – sumarizácia, archivácia dokumentov – evidencie v zmysle zákona

Kontakt

Kontaktný formulár slúži na objednanie služby.
V prípade záujmu vyplňte formulár nižšie alebo ma kontaktujte na telefónnom čísle +421 905 780 843

Loading...